Proiect POR

POR

Despre proiect

„Dezvoltarea unei unități de fabricare a echipamentelor electronice”

ROCKNA ELECTRONICS S.R.L. este beneficiar în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei unități de fabricare a echipamentelor electronice”, cod MySMIS 102313, finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității economice a S.C. ROCKNA ELECTRONICS S.R.L., prin înființarea unei unități de producție ce are la baza o infrastructură tehnologică modernă si performantă, dar si prin angajarea de personal calificat. Investiția va contribuie la îmbunătățirea poziției pe piața de desfacere a firmei, va permite accesarea unor segmente noi de piață si dezvoltarea domeniului de fabricare a echipamentelor electronice din regiunea Nord-Est. Aceste elemente vor influența pozitiv mediul de afaceri prin creșterea productivității muncii, crearea de locuri de munca ceea ce va susține diminuarea decalajelor economice dintre Regiunea Nord-Est si celelalte regiuni ale României.

Valoarea totală a proiectului este de 1.412.201,66 lei, valoarea sumei nerambursabile este de 894.460 lei din care 760.291,00 ajutor din partea UE (FEDR). Rezultatele proiectului constau în realizarea unei clădiri noi și achiziția de echipamente care să permită realizarea unui flux tehnologic performant și crearea a 5 noi locuri de muncă, din care cel puțin unul destinat unor persoane dintr-o categorie defavorizată.

Investiția are un impact pozitiv în creșterea completivității întreprinderii și contribuie la dezvoltarea economiei locale. De asemenea, proiectul are efectul de a crea noi locuri de muncă, cu potențial de dezvoltare pe viitor. Proiectul a fost finalizat cu succes, durata de implementare fiind de 41 luni: respectiv de la data 01.07.2016 până la data de 30.11.2019.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

POR

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României